Lợi ích khi đóng BHXH đủ 5 năm liên tục

Thích 179 Bình luận 0
68 đánh giá

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội và thất nghiệp. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện tham gia đóng BHXH đủ 5 năm liên tục, người lao động sẽ được hưởng thêm 3 lợi ích đặc biệt sau:

Quyền lợi nhận BHXH 1 lần

Khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động sẽ được bảo đảm các chế độ hưu trí, tử tuất và các chế độ bảo hiểm khác như thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thai sản. Đối với những người đã tham gia BHXH liên tục trong 5 năm, lợi ích sẽ lớn hơn nhiều so với những người không tham gia hoặc tham gia ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu người lao động không muốn tiếp tục tham gia BHXH sau khi đã đóng đủ 5 năm, họ có thể nhận được tiền bảo hiểm một lần. Mức hưởng được tính dựa trên mức lương bình quân tháng đóng BHXH (Mbqtl) và thời gian tham gia BHXH trước và sau năm 2014.

Cụ thể, mức hưởng BHXH 1 lần sẽ được tính theo công thức:

  • Nếu người lao động đã đóng BHXH trước năm 2014: 1.5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước 2014.
  • Nếu người lao động đã đóng BHXH từ năm 2014 trở đi: 2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ 2014.

Nếu người lao động chưa đóng đủ 1 năm, mức hưởng BHXH 1 lần sẽ bằng số tiền đã đóng, tối đa là 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Giải thích:

  • Mbqtl là viết tắt của "mức lương bình quân tháng đóng BHXH", đây là số tiền mà người lao động đóng BHXH theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương của mình. Tùy theo từng thời kỳ, Mbqtl sẽ có giá trị khác nhau.
  • Các hệ số 1.5 và 2 là hệ số tính toán được áp dụng để tính mức hưởng BHXH 1 lần. Hệ số 1.5 áp dụng cho những người đã đóng BHXH trước năm 2014, còn hệ số 2 áp dụng cho những người đã đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Việc sử dụng các hệ số này nhằm mục đích tăng giá trị mức hưởng BHXH 1 lần đối với những người đã đóng BHXH lâu dài, giúp bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi ngừng đóng BHXH và cũng khuyến khích người lao động tham gia BHXH liên tục trong một thời gian dài để được hưởng lợi ích cao hơn.

Lợi ích khi đóng BHXH đủ 5 năm liên tục

Lợi ích khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục sẽ có lợi thế hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn so với người lao động tham gia trong thời gian ngắn hoặc bị ngắt quãng.

Việc tham gia đủ 5 năm liên tục trong BHXH giúp người lao động dễ dàng đáp ứng các điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp cao hơn và lâu hơn.

Theo quy định của Luật Việc làm 2013, người lao động phải đóng đủ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng để được hưởng trợ cấp, với mỗi 12 tháng đóng BHTN được thêm 1 tháng trợ cấp, tối đa không quá 12 tháng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp nhân 60%, với mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định hoặc mức lương tối thiểu vùng do người sử dụng lao động quyết định.

Vì vậy, người lao động tham gia BHXH đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp cao hơn và lâu hơn so với những người tham gia BHXH trong thời gian ngắn hoặc bị ngắt quãng.

Lợi ích hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục

Nếu bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 5 năm liên tục, bạn cũng đã đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho bạn khi khám chữa bệnh, vì bạn sẽ được hưởng mức hỗ trợ BHYT cao hơn và giảm bớt gánh nặng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, nếu bạn tham gia BHYT và đi khám chữa bệnh đúng tuyến, quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bạn.

Ví dụ: Nếu bạn tham gia BHYT và có thẻ BHYT 5 năm liên tục, khi bạn bị bệnh và cần phải đi khám chữa bệnh ở bệnh viện công, bạn sẽ được hưởng chế độ BHYT cao nhất, nghĩa là bạn sẽ không phải trả tiền cho các dịch vụ y tế mà bạn sử dụng. Điều này giúp bạn giảm bớt chi phí và tiết kiệm được nhiều tiền trong quá trình điều trị bệnh.

Ảnh: Minh họa

Bình luận