Cẩm nang tài liệu bảo hiểm nhân thọ dành cho khách hàng

Thích 185 Bình luận 0
98 đánh giá
Miễn phí 48

Download cuốn cẩm nang tài liệu bảo hiểm nhân thọ dành cho khách hàng bởi HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM phát hành năm 2021 định dạng tài liệu PDF

Dự án Trung tâm đào tạo Bảo hiểm Việt Nam (TTĐTBHVN) của Bộ Tài  chính có một phần nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  (HHBHVN) trong đó có tuyên truyền bảo hiểm tới công chúng. HHBHVN chọn hình  thức tuyên truyền là xây dựng 02 cuốn Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi  nhân thọ giành cho khách hàng và đã được Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án chấp  thuận. 

Cuốn Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ dành cho khách hàng do Ông Phùng Đắc  Lộc - Tổng Thư ký HHBHVN và Tiến sỹ Phí Trọng Thảo – Giám đốc Trung tâm đào  tạo Bảo Việt làm đồng chủ biên. Tập thể tác giả bao gồm các chuyên gia bảo hiểm  của HHBHVN và bộ môn bảo hiểm Học viện Tài chính biên soạn. 

Cẩm nang tài liệu bảo hiểm nhân thọ dành cho khách hàng

Cẩm nang bao gồm các câu hỏi và câu trả lời xuyên suốt từ Luật kinh doanh  bảo hiểm và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm,  giới thiệu về bảo hiểm nhân thọ, giới thiệu một số loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ  cơ bản, giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các DNBH nhân thọ. 

Sau khi biên soạn xong, dự thảo Cẩm nang được gửi đi lấy ý kiến góp ý các  DNBH, tổ chức Hội nghị tư vấn xin ý kiến góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực  bảo hiểm. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, tập thể tác giả đã chỉnh lý bổ sung cho Dự  thảo Cẩm nang trên. 

Ngày 06/8/2007 Dự án TTĐTBHVN tổ chức nghiệm thu cuốn Cẩm nang và  kết quả đánh giá Cẩm nang đạt loại xuất sắc. 

Dự kiến Cẩm nang trên sẽ được in 500 cuốn (năm trăm) để tặng, biếu cho các  tổ chức cơ quan, chính quyền nhằm tuyên truyền cho ngành bảo hiểm tới khách hàng.  Đồng thời Cẩm nang sẽ được đăng tải trên website của HHBHVN  để mọi người có thể truy cập. 

HHBHVN sẽ cung cấp bản mềm cho các DNBH khi có yêu cầu để phục vụ  cho công tác tuyên truyền. 

Cẩm nang Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được phần nào nhu cầu của khách hàng  đã đang hoặc sẽ mua bảo hiểm trong việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, lựa chọn  DNBH, giải quyết những thắc mắc, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng  bảo hiểm.

Cẩm nang còn là tài liệu hữu ích cho các cán bộ bảo hiểm tại các chi nhánh,  công ty thành viên trong quá trình công tác và nâng cao trình độ kiến thức về chuyên  môn của mình. 

Tuy nhiên, đây là lần đầu biên soạn, chắc chắn cuốn Cẩm nang sẽ bộc lộ nhiều  thiếu sót, HHBHVN rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của bạn đọc để ngày  càng hoàn thiện cuốn Cẩm nang đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn nữa.

--- (cần tải tài liệu để xem tiếp nội dung ẩn)

Ảnh: Minh họa
Miễn phí 48

Bình luận